Volejte 721 03 22 03

  • BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Požární ochrana

Vybíráme hasicí přístroj

Hasicí přístroje

Podle Zákona České národní rady o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. je provozovatel povinnen vybavit své provozy hasicími přístroji a tyto udržovat v provozuschopném stavu.

Množství, druhy a způsoby vybavení hasicími přístroji vyplývá vždy z Požárně bezpečnostního řešení stavby, které vypracovává oprávněná osoba.

Obsah příspěvku

  • Třídy požárů
  • Hasicí přístroje práškové
  • Hasicí přístroje vodní
  • Hasicí přístroje pěnové
  • Hasicí přístroje s oxidem uhličitým
  • Hasicí přístroje plynové s čistým hasivem
  • Hasicí přístroje speciální
  • Skříňky na hasicí přístroje a ostatní příslušenství

Třídy požárů

Při výběru vhodného hasicího přístroje se vychází zejména z druhu hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme následující třídy požáru:

Požární třída A:

Hořlavé látky v tuhém skupenství, žhnoucí a hořící plamenem, např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Požární třída B:

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem. Příklady takových hořlavin jsou ropa ropné produkt, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice, sirouhlík a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída C:

Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem. Jsou to například acetylen, vodík, methan, propan-butan, oxid uhelnatý, zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída D:

Hořlavé kovy a jejich slitiny, například hořčík, hliník, sodík, draslík, oxidy uranu a thoria, slitina elektron a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.

Hasicí přístroje PRÁŠKOVÉ

Použití pro hašení tříd požáru A,B,C

zejména v průmyslu, obchodě, skladech, obchodních domech, školách, hotelích,  nemocnicích, automobilech,  kancelářích, chatách či domáctonstech, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou.

Práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroje VODNÍ

Použití pro hašení tříd požáru A,B

zejména v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..).

Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím!

Hasicí přístroje PĚNOVÉ

Použití pro hašení tříd požáru A,B

zejména látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..) a hořlavých látek nemísících se s vodou (benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky ...).

Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím!

Hasicí přístroje CO2 - SNĚHOVÉ

Použití pro hašení tříd požáru B

zejména v uzavřených prostorách výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratořích, kuchyních, skladech s potravinami, muzeích, galeriích, skladech hořlavých plynů a chemikálií.

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroje s tzv. ČISTÝM HASIVEM (dříve Halonové)

Použití pro hašení tříd požáru A,B,C

Hasivo je náhradou za halony. Představuje nejnovější halonovou alternativu, chemickým názvem hexafluoropropan. Hasicí přístroje s halonovou alternativou je doporučeno používat v oblastech vyžadujících čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací technika, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.

Hasicí přístroje SPECIÁLNÍ - jedlé tuky a oleje

Použití pro hašení tříd požáru A

Hasicí přístroj pro hašení požárů jedlých tuků a olejů

Hasicí přístroj a stabilní hasicí zařízení v jednom (SHZ)

Použití pro hašení tříd požáru A, B

Zvlášť vhodný pro jednosměnné provozy, nebo provozy, kde není trvalý požární dozor. Při sejmutí z držáku funguje jako běžný pěnový přístroj. Zavěšen na stěně, při požáru automaticky reaguje a hasí vybraný prostor.

Skříňky na hasicí přístroje a další příslušenství

Kovová skříňka na hasicí přístroj – ocelový plech
Plastová skříňka na hasicí přístroj
Barevná varianta červená a bílá. Pro hasicí přístroj do 6kg
Plastový kryt bez zámku na hasicí přístroj

Vhodné zejména do nákladních automobilů. Nárazuvzdorná umělá hmota. Horní díl průhledný. Spodní díl šedý.

Klíčenka malá – ocelový plech
Klíčenka velká se zámkem – ocelový plech