Volejte 721 03 22 03

  • BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Požární ochrana

Vyhrajte náramek Paracord

Vánoce se blíží a my rozdáváme první dary. Vyhrajte survival náramek z padákové šňůry s nosností 250kg. Jste uživatelem sociální sítě Facebook? Pak je pro Vás vyhrát velmi jednoduché. Obdarujeme sedm z Vás.

Sedm šancí na výhru!

Do soutěže jsme vložili sedm survival náramků Paracord v hodnotě 1 750 Kč, který je v několika barevných variantách. Vyhrává tak sedm z Vás, ti kteří budou mít tu trošku štěstí.

Hlavní cena – sedm survival náramků Paracord v hodnotě 1 750 Kč

Survival náramek Paracord je vytvořen z padákové šňůry o délce 3 metry a průměru 4mm. Pyšní se nosností 250 kg a je tak možné s ním vymýšlet spoustu věcí, např. použití na stavbu přístřešku, sušení oblečení nebo ho můžete použít jako náhradní tkaničky do bot. Náramky vložené do této soutěže mají ještě navíc píšťalku, kompas, škrabku a místo pro uložení zápalky. Stává se tak ideálním přítelem pro pobyt v přírodě a při různých outdoorových aktivitách.

Survival náramek Paracord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak soutěžit?

Je to velice jednoduché. Stačí dát naší stránce na Facebookuto se mi líbí“ a lajknout příspěvekVyhrajte náramek Paracord“. Tímto jste automaticky zařazeni do soutěže. Příspěvek a stránku můžete na Facebooku i sdílet. Díky tomu, že se stanete našimi fanoušky, získáte možnost se účastnit i dalších soutěží na Facebooku, které chystáme.

 

 

Kdo vyhrává?

Obdarováno bude sedm náhodně vylosovaných osob, které jsou fanoušky naší Facebook stránky (označili stránku „to se mi líbí“) a označili příspěvek „Vyhrajte náramek Paracord“ jako „to se mi líbí“. Výběr barev náramků je náhodný.

Kdy budou oznámeni vítězové?

Losování výherců proběhne 2. - 3. ledna 2019. Výherci budou zveřejněni nejpozději 7. ledna 2019 na Facebookové stránce.

 

Podmínky soutěže

POŘADATEL
Pořadatelem soutěže je společnost PAMAR safety s.r.o.

PODMÍNKY ÚČASTI
Účastník soutěže, který je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. 

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího upozornění vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

Výherce se zavazuje k poskytnutí fotografie s výhrou pořadateli, který fotografii zveřejní na svých webových stránkách nebo Facebooku.

Pořadatel nebude kontaktovat osoby (výherce) v případě výhry. Výherci si musí hlídat seznam vyhlášených výherců sami a v případě, že bude jejich jméno zveřejněno mezi výherci, kontaktují pořadatele na email: soutez@pamar.cz

V případě, že se výherce neozve do 7 dnů od zveřejnění výherců, bude výhra stornována.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.


PROHLÁŠENÍ O FACEBOOKU
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2018.